Pripombe

Andrei Andrejevič Markov


Andrei Andrejevič Markov Rodil se je 14. junija 1856 v Ryazanu v Rusiji. Umrl je 20. julija 1922 v Petrogradu (danes Sankt Peterburg) v Rusiji. Diplomiral je na univerzi v St.

Po letu 1900 je Markov za teorijo verjetnosti uporabil metodo kontinuirane frakcije, ki jo je sprva razvil Pafnuty Chebyshev. Preučeval je tudi zaporedja medsebojno neodvisnih spremenljivk, v upanju, da bo na splošno določil zakone verjetnosti. Izkazal je tudi izrek o osrednji meji.

Markova se še posebej spominjamo njegovega študija o Markovih verigah. Markove verige so sistem, ki modelira formalizem, ki sistem opisuje kot stohastični proces. S tega vidika so za modelirani sistem značilna njegova stanja in način, kako se izmenjujejo.

Leta 1923 je Norbert Winter postal prvi, ki se je strogo spopadal z neprekinjenim procesom Markov. Temelj splošne teorije je leta 1930 postavil Andrej Kolmogorov.

Markov je imel sina (istoimenskega), ki se je rodil 9. septembra 1903, ki je sledil očetu in postal tudi priznani matematik.